Политика за рекламации и връщане на стоки

  • Връщане на дефектни продукти

Ако за някой продукт се докаже, че в момента на доставка до клиент е дефектен, то последния е длъжен в срок до 3 (три) дни от получаването на продукта да уведоми ДОСТАВЧИКА. От своя страна ДОСТАВЧИКЪТ носи отговорност да подмени продукта с качествен и отговарящ на поръчаният в рамките отново в срок до 3 (три) работни дни, като разходите за връщане и повторна доставка на заменения продукт е изцяло за сметка на ДОСТАВЧИКА.

 

  • Връщане по други причини

Според ЗЗП Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от продукта, поръчан от онлайн магазина в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя.
Разходите за доставка и връщане на стоката са за сметка на потребителя.
Стоката трябва да бъде неразпечатана, в оригинална опаковка и във вида, в който е получена и да отговаря на изискванията според ЗЗП чл.55 ал.7
Според ЗЗП чл.55 ал.6 Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ

 

ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщането на получена стока, ако тя е:

  • Специална поръчка по изисквания на клиента;
  • Върнатата стока не е в добър търгосвки вид;
  • Стоката е била разопакована или ползвана от клиента;

Меню